Työhyvinvoinnin turvatekijöitä ja EASEL® - työkaluja vaativaan vuorovaikutustyöhön

Ammattilaisten työssä jaksamisen ja laadukkaan ihmissuhdetyön tekemisen edellytysten turvaaminen monenlaisten kuormitustekijöiden keskellä puhuttaa nyt paljon. Tämän päivän työelämässä ja erityisesti vaativassa vuorovaikutustyössä eteen tuleviin tilanteisiin ja olosuhteisiin ei joka hetki pysty vaikuttamaan, mutta omaan mielialaansa, stressitasoonsa ja toimintaansa pystyy. Samoin siihen, kuinka tyytyväinen voi työpäivänsä jälkeen olla omaan suoriutumiseensa haastavissakin vuorovaikutustilanteissa. 

Olemme koonneet tähän kurssiin yli 15 vuoden ammatillista vahvistumista ja työhyvinvointia tukevien työnohjausten, työyhteisövalmennusten, EASEL – menetelmäkoulutusten ja työelämän lyhytpsykoterapiapalvelujen kiteyttämät ydinasiat sinulle, joka haluat sekä tehdä työsi hyvin että säilyttää tasapainosi kaiken turbulenssin keskellä ja jaksaa vielä vapaa-ajalla harrastaa ja olla läsnä läheisillesi. 

Saat yhden työnohjaustunnin hinnalla pitkän valmennuspäivän edestä tietoa, työkaluja ja pohdintatehtäviä vahvistamaan omia ammatillisia tunne- ja kohtaamisen taitojasi ja työssä jaksamistasi alasta ja työnkuvastasi riippumatta. Samalla saat työkalupakkiisi mm. sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja EASELin keskeisimpiä psykoedukatiivisia työkaluja, joita voit hyödyntää halutessasi omassa työssäsi. Ja todennäköisesti otat kurssista jotakin mukaasi yksityiselämääsikin.

Otat kurssin sisällöt haltuusi oman hyvinvointisi näkökulmasta ja sovellat oman työsi kontekstiin ja erityispiirteisiin. Tällä kurssilla kuhunkin teemaan johdattaa n. 15-30 minuutin pituinen videoluento, joilla katselet kutakin teemaa avaavia dioja (et meidän kasvojamme). Väleissä luet sivun tai muutaman syventäviä tekstejä ja kuhunkin osioon liittyy joitakin kysymyksiä pohdintojesi tueksi. Teemoja avataan käytännönläheisesti linkittämällä vankkaa tieteellistä teoriapohjaa ja tutkimustietoa arjen tyypillisiin ilmiöihin ja vaativaan vuorovaikutustyöhön.  Kurssin laskennallinen laajuus on n 8 tuntia. Pohdintatehtävien avulla sovellat oppimaasi omaan työhösi ja arki tarjoaa sitten ehtymättömän virran harjoitusmahdollisuuksia.

Tällä kurssilla reflektoit mm seuraavia teemoja:

 • Johdanto teemoihin sekä kirjallisuusluettelo ja muutama keskeisin psykoedukatiivinen työkalu tulostettavaksesi 
 • Miksi vaativa vuorovaikutustyö kuormittaa kokenuttakin ammattilaista
 • Mitä ”tunnetaidot” tarkoittavat käytännön taitoina omassa työkontekstissasi 
 • Turvallisuuden tunne ja negatiivinen stressi 
 • Hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja merkkejä ajautumisesta sivuraiteille
 • Hyvinvointi janana ja elämä maalauksena, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä 
 • Itsetuntemus – mitä kaikkea jokainen vie mukanaan vuorovaikutustilanteisiin? 
 • Oman hyvinvointisi henkilökohtaiset turvatekijät, joista et voi neuvotella
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Viestit tunteiden takana. Omat karttamerkit ja trikkerit sekä vähän ahdistuksen säätelystä
 • Ongelmanratkaisu ja haasteiden kohtaaminen, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Hyvien tunne- ja yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi 
 • EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun malliprosessi omaan työhösi. Miten alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä, validoit ja normalisoit kokemuksia ja paikannat työskentelyn kohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta… Miten jäsentelet ja lisäät ymmärrystä, vahvistat systeemistä ajattelua, ja löydät seuraavan askelmerkin – mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi?
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tyypilliset tunteet ja onnistumisen ennusmerkit (tai esteet) 
 • Miten olla rakentavasti erimieltä sekä ristiriitojen muuttuminen konfliktiksi ja niihin reagoiminen
 • EASELin työkalujen esimerkkisovelluksia 

Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös kokemuksellisiin työpajoihimme ja hakemaan EASEL Ohjaaja - koulutukseen. 

Tervetuloa mukaan!

Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä.


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.