Työhyvinvoinnin turvatekijöitä ja EASEL® - työkaluja kasvatus- ja opetustyöhön

Kasvatus- ja opetusalan työntekijät ovat omalla vahtivuorollaan vastuussa jokaisen ryhmänsä lapsen tai nuoren ainutlaatuisesta kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Työsi on äärettömän arvokasta ja vaativaa vuorovaikutustyötä. Alalla on tapahtunut lyhyessä ajassa paljon muutoksia ja siihen päälle henkilöstövaje ja maailmanlaajuinen epidemia. Me ajattelemme, että nyt on erityisen tärkeää voida pysähtyä hetkeksi miettimään mihin sinun on työssäsi tärkeintä keskittyä, millä on eniten merkitystä lapsille ja nuorille, ja miten turvaat omaa työssä jaksamistasi ja laadukkaan työn tekemisen edellytyksiäsi. Eteen tuleviin tilanteisiin ja olosuhteisiin et joka hetki pysty vaikuttamaan, mutta omaan mielialaasi, stressitasoosi ja toimintaasi pystyt. Samoin siihen, kuinka tyytyväinen voit työpäiväsi jälkeen olla omaan suoriutumiseesi haastavissakin vuorovaikutustilanteissa. 

-  voit ihan hyvin, mutta haluat vahvistaa omaa työkalupakkiasi turvataksesi resilienssiäsi jatkossakin ja saadaksesi itsellesi lisää työkaluja haastavien tilanteiden kohtaamiseen. Haluat ehkä hyödyntää joitakin kurssin työkaluja omassa työssäsi . Ja saatatpa päätyä  opettamaan itsetuntemusta ja tunnesäätelyä tukevia työkalujamme omalle lapsellesikin. Voit myös antaa kurssin lahjaksi läheisellesi.

- huomaat kuormittumisesi jo lisääntyneen. Haluat työkaluja, tutkittua tietoa siitä, miten ihmisen mieli yleensä toimii, ja pohdintatehtäviä, jotta voit tehdä asialle jotakin. Haluat työkaluja lapsiryhmäsi / luokkasi vuorovaikutus- ja toimintakulttuurin parantamiseen. Halutessasi voit varata meiltä kurssin lisäksi työnohjausta ja konsultaatiota. Saatat haluat antaa kurssin alaisillesi, jotka ovat tehneet pitkään töitä epätavallisen korkean kuormituksen alla. 

- tiedostat olevasi uupunut. Töissä tai kotona joku on huolissaan ja sanoo sinun olevan jonkin asteisessa "burnarissa". Toivot tilanteen helpottavan "sitten kun..."  Tämä kurssi antaa sinulle tietoa ja työkaluja itsesi kuulosteluun, tunteiden säätelyyn ja hankalien tilanteiden kohtaamiseen siihen saakka, että tilanteesi tosiaankin helpottaa tai päätät hakea apua. Huom! Tämä kurssi käsittelee tunnetaitojen osa-alueita ja hyvinvoinnin turvatekijöitä yleisellä tasolla. Se ei ole tarkoitettu korvaamaan terapiaa, vaan ennalta ehkäisemään sen tarvetta tai tukemaan terapiaprosessia. Hae siis itsellesi henkilökohtaista ammattiapua matalalla kynnyksellä. Jos et vielä halua ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, voit halutessasi varata Marilta konsultaatioajan / lyhytpsykoterapiatapaamisen etävastaanotolla tilanteesi pohtimiseksi. 

Olemme koonneet tähän kurssiin yli 15 vuoden ammatillista vahvistumista ja työhyvinvointia tukevien työnohjausten, työyhteisövalmennusten, EASEL – menetelmäkoulutusten ja tukipalvelujen kiteyttämät ydinasiat sinulle, joka haluat sekä tehdä työsi hyvin että säilyttää tasapainosi kaiken turbulenssin keskellä, ja jaksaa vielä vapaa-ajalla harrastaa ja olla läsnä läheisillesi. 

Saat yhden työnohjaustunnin hinnalla pitkän valmennuspäivän edestä tietoa, työkaluja, pohdintatehtäviä ja ideoita työhösi ja hyvinvointisi vaalimiseen. Samalla saat työkalupakkiisi mm. sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja EASELin keskeisimpiä psykoedukatiivisia työkaluja. Ja todennäköisesti otat kurssista jotakin mukaasi yksityiselämääsikin.

Otat kurssin sisällöt haltuusi oman hyvinvointisi näkökulmasta ja sovellat oman työsi kontekstiin ja erityispiirteisiin. Tällä kurssilla kuhunkin teemaan johdattaa keskimäärin 15-30 minuutin pituinen videoluento. Väleissä luet sivun tai muutaman syventäviä tekstejä ja kuhunkin osioon liittyy joitakin kysymyksiä pohdintojesi tueksi. Teemoja avataan käytännönläheisesti linkittämällä vankkaa tieteellistä teoriapohjaa ja tutkimustietoa arjen tyypillisiin ilmiöihin kasvatustyössä.

Tällä kurssilla reflektoit mm seuraavia teemoja:


 • Miksi vaativa vuorovaikutustyö kuormittaa kokenuttakin ammattilaista, vaikka pidät työstäsi ja tykkäät ihmisistä
 • Kasvatusammattilaisena oma hyvinvointisi ja tasapainottelu monien "hattujesi" kanssa 
 • Mitä tunnetaidot tarkoittavat käytännön taitoina. Miten pystyt vahvistamaan ikätasoisten sosioemotionaalisten taitojen oppimista jokaisessa kohtaamisessa arjen tiimellyksessä  
 • Turvallisuuden tunne vs. negatiivinen stressi.   
 • Hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja merkkejä vuorovaikutuskulttuurinne ajautumisesta sivuraiteille 
 • Miten rakennat ryhmääsi / luokkaasi  ja omalta osaltasi vanhempien kohtaamiseen sekä työyhteisöönne hyvää vuorovaikutuskulttuuria. Hyvien tunne- ja yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi ja ”kuplan” rakentaminen lapsiryhmään, jotta rakennat lapsilähtöistä, aikuisjohtoista toimintakulttuuria
 • Hyvinvointi janana ja alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä myös lasten ja nuorten kanssa
 • Itsetuntemuksesi syventämistä ja akkujesi lataamista ohjaavia pohdintatehtäviä. Oman hyvinvointisi henkilökohtaiset turvatekijät, joista et voi neuvotella
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Viestit tunteiden takana. Omien triggeriesi tunnistaminen sekä vähän ahdistuksen säätelystä
 • Ongelmanratkaisu ja haasteiden kohtaaminen, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Miten olla rakentavasti erimieltä sekä ristiriitojen muuttuminen konfliktiksi ja niihin reagoiminen
 • EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun malliprosessi omaan työhösi. Miten alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä, validoit ja normalisoit tunteita ja kokemuksia. Miten jäsentelet ja lisäätte yhteistä ymmärrystä, keskinäistä kunnioitusta, hyväntahtoisuutta ja turvallisuudentunnetta.  Miten yhdessä paikannat korjauskohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta…  miten kirkastatte mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi.
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tyypilliset tunteet ja onnistumisen ennusmerkit (tai esteet) 
 • Kuulet EASELin esimerkkisovelluksia ja saat sekä kirjallisuusluettelon että joitakin tulostettavia työkaluja

Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös kokemuksellisiin työpajoihimme sekä hakemaan EASEL Ohjaaja - menetelmäkoulutukseen.

Tervetuloa mukaan!

Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä.


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.