Sinulle, joka haluat sekä tehdä työsi hyvin että voida hyvin!

Työssä jaksamisen ja laadukkaan ihmissuhdetyön tekemisen edellytysten turvaaminen henkilöstövajauksissa ja monenlaisten muutosten keskellä puhuttaa nyt paljon. Mielesi on sinun tärkein omaisuutesi ja työkalusi; Tämän päivän työelämässä ja erityisesti ihmisten kanssa työskennellessäsi eteen tuleviin tilanteisiin ja olosuhteisiin et  joka hetki pysty vaikuttamaan, mutta omaan mielialaasi, stressitasoosi ja toimintaasi pystyt. Samoin siihen, kuinka tyytyväinen voit työpäiväsi jälkeen olla omaan suoriutumiseesi haastavissakin vuorovaikutustilanteissa. 

Tämä kurssi on sinulle, joka

-  voit ihan hyvin, mutta haluat vahvistaa omaa työkalupakkiasi turvataksesi resilienssiäsi jatkossakin ja saada itsellesi lisää työkaluja haastavien tilanteiden kohtaamiseen. Haluat ehkä hyödyntää joitakin kurssin työkaluja omassa työssäsi ihmisten kanssa. Ja saatatpa päätyä  opettamaan itsetuntemusta ja tunnesäätelyä tukevia työkalujamme omalle lapsellesikin. Voit myös antaa kurssin lahjaksi läheisellesi tai alaisillesi.

- huomaat kuormittumisesi jo lisääntyneen. Haluat työkaluja, tutkittua tietoa siitä, miten ihmisen mieli yleensä toimii, ja pohdintatehtäviä, jotta voit tehdä asialle jotakin. Halutessasi voit varata meiltä kurssin lisäksi työnohjausta ja konsultaatiota. Saatat haluat antaa kurssin alaisillesi, jotka ovat tehneet pitkään töitä epätavallisen korkean kuormituksen alla. 

- tiedostat olevasi uupunut. Töissä tai kotona joku on huolissaan ja sanoo sinun olevan jonkin asteisessa "burnarissa". Pidät työstäsi ja ajattelet tilanteen helpottavan "sitten kun..."  Tämä kurssi antaa sinulle tietoa ja työkaluja itsesi kuulosteluun, tunteiden säätelyyn ja hankalien tilanteiden kohtaamiseen siihen saakka, että tilanteesi tosiaankin helpottaa tai päätät hakea apua. Huom! Tämä kurssi käsittelee tunnetaitojen osa-alueita ja hyvinvoinnin turvatekijöitä yleisellä tasolla. Se ei ole tarkoitettu korvaamaan terapiaa, vaan ennalta ehkäisemään sen tarvetta tai tukemaan terapiaprosessia. Hae siis itsellesi henkilökohtaista ammattiapua matalalla kynnyksellä. Jos et vielä halua ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon, voit halutessasi varata Marilta konsultaatioajan / lyhytpsykoterapiatapaamisen etävastaanotolla tilanteesi pohtimiseksi. 

Olemme koonneet tähän kurssiin yli 15 vuoden ammatillista vahvistumista ja työhyvinvointia tukevien työnohjausten, työyhteisövalmennusten, EASEL – menetelmäkoulutusten ja työelämän lyhytpsykoterapiapalvelujen kiteyttämät ydinasiat. Saat yhden työnohjaustunnin hinnalla kokonaisen yksilövalmennuspäivän edestä tietoa, työkaluja ja pohdintatehtäviä vahvistamaan omia ammatillisia tunne- ja kohtaamisen taitojasi ja työssä jaksamistasi alasta ja työnkuvastasi riippumatta. Samalla saat työkalupakkiisi mm. sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja EASELin keskeisimpiä psykoedukatiivisia työkaluja, joita voit hyödyntää halutessasi omassa työssäsi. Ja todennäköisesti otat kurssista jotakin mukaasi yksityiselämääsikin.

Peilaat kurssin sisältöjä itseesi ja sovellat oman työsi kontekstiin ja erityispiirteisiin. Tällä kurssilla kuhunkin teemaan johdattaa n. 15-30 minuutin pituinen videoluento, joilla katselet kutakin teemaa avaavia dioja (et meidän kasvojamme). Väleissä luet sivun tai muutaman syventäviä tekstejä ja kuhunkin osioon liittyy joitakin kysymyksiä pohdintojesi tueksi. Teemoja avataan käytännönläheisesti linkittämällä vankkaa tieteellistä teoriapohjaa ja tutkimustietoa arjen tyypillisiin ilmiöihin ja vaativaan vuorovaikutustyöhön.  Kurssin laskennallinen laajuus on n 8 tuntia. Pohdintatehtävien avulla sovellat oppimaasi omaan työhösi ja arki tarjoaa sitten ehtymättömän virran harjoitusmahdollisuuksia.

Tällä kurssilla reflektoit mm seuraavia teemoja:

 • Miksi ja miten tämä maailmanaika ja työskentely ihmisten kanssa kuormittavat, vaikka pidät työstäsi, tykkäät ihmisistä ja olet kokenut ammattilainenkin
 • Mitä ”tunnetaidot” tarkoittavat käytännön taitoina ja tutkitusti hyvinvoinnin turvatekijöinä  
 • Turvallisuuden tunne ja negatiivinen stressi 
 • Psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja merkkejä vahvistamisen tarpeesta
 • Itsetuntemus – mitä kaikkea jokainen vie mukanaan vuorovaikutustilanteisiin? 
 • Hyvinvointi janana ja elämä maalauksena, alisuoriutumisen käsite 
 • Oman hyvinvointisi henkilökohtaiset turvatekijät, joista et voi neuvotella
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Viestit tunteiden takana. Omat karttamerkit ja trikkerit sekä vähän ahdistuksen säätelystä
 • Ongelmanratkaisu ja haasteiden kohtaaminen, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Hyvien tunne- ja yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi 
 • Miten olla rakentavasti erimieltä sekä ristiriitojen muuttuminen konfliktiksi ja niihin reagoiminen
 • EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun malliprosessi omaan työhösi. Ja toimii se kumppanin ja lastenkin kanssa! Miten alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä, validoit ja normalisoit toisten kokemuksia ja paikannatte yhdessä korjauskohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta… Miten jäsentelette ja lisäätte yhteistä ymmärrystä ja keskinäistä hyväntahtoisuutta. Miten kirkastatte mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tyypilliset tunteet ja onnistumisen ennusmerkit (tai esteet). Miten muutat jonkin pinttyneen tapasi. 
 • Saat myös kirjallisuusluettelon sekä joitakin työkaluja tulostettavaksesi

Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös kokemuksellisiin työpajoihimme ja hakemaan EASEL Ohjaaja - koulutukseen. 

Tervetuloa mukaan!

Easelonline - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani verkkokursseihimme yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamat ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä.

Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Easelonlinen verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen. 

Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Easelonline - verkko-oppimisympäristömme teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.

Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon ET:n verkkokursseihin oman osaamiseni konsultoivana psykologina.