Keskeisimmät ydinasiat  nyt myös verkkokursseiltamme!

Elämme jokseenkin käsittämättömiä aikoja työelämässä, perheissä, yhteiskunnassamme ja globaalisti. Oman tasapainon säilyttäminen on ajoittain haastavaa tunnetaitavimmillekin ammattilaisille ja kuormitus valuu äkkiä myös vapaa-ajalle ja yksityiselämään.  Tässä maailmanajassa ei ole myöskään mitenkään kummallista huomata kokevansa stressin ja työn kuormittavuuden hiljalleen lisääntyneen, vaikka nautit työstäsi ja olet siinä hyvä. Oma mielesi on tärkein voimavarasi ja työkalusi. Moniin ulkoisiin kuormitustekijöihin ja rakenteisiin et ehkä pysty vaikuttamaan, mutta pystyt vahvistamaan omaa resilienssiäsi ja taitoasi navigoida haastavissakin tilanteissa! 

Meillä "iiseliläisillä" on perustyökalupakki, jonka tiedämme parinkymmenen vuoden ja tuhansien asiakaskokemusten pohjalta auttavan sekä kuormittumisen säätelyssä että hyvinvoinnista huolehtimisessa. Haluamme nyt tarjota keskeisimmät ydinasiat myös verkkokursseilla itselle, tiimille/työyhteisölle ja lähiesihenkilöille, jotta ne olisivat tässä maailmanajassa mahdollisimman monen saatavilla helposti ja edullisesti. Saat tuntumaa sisältöihin blogeistamme ET:n kotisivulla ja lyhyistä videoista alla.  

Yksilökursseissa Joulualennus vuoden loppuun. Osta lahjaksi itsellesi, läheiselle tai  alaisillesi!

Työssä viihtymisen, tuottavuuden ja ihmissuhdetyön vaikuttavuuden turvatekijät ovat tutkitusti jokaisen omien ammatillisten tunnetaitojen lisäksi hyvä johtaminen sekä työyhteisön psykologista turvallisuuden tunnetta rakentava hyvä vuorovaikutuskulttuuri. Niitäkin voidaan vahvistaa, vaikka moneen muuhun asiaan ei juuri nyt työpaikalla pystyttäisikään vaikuttamaan.

 Maaliskuun 2023 loppuun asti tarjoamme tilattuihin työyhteisön tai tiimin räätälöityihin etävalmennuksiin  maksutta yhdelle esihenkilölle verkkokurssin tukemaan prosessia!   - ota yhteyttä mari@easeltraining.fi

Kurssien sisällöt perustuvat vankkaan monitieteelliseen teoriapohjaan, sosiaalisen neurotieteen ja lähitieteiden tutkimustuloksiin, sekä työyhteisövalmennusten, (kriisi)työnohjausten, uupuneiden lyhytpsykoterapioiden, perheterapioiden, ihmissuhdetyön ammattilaisten EASEL-menetelmäkoulutusten ja kasvatus-, erityisopetus-, ja SOTE-alojen työkokemustemme kiteyttämiin ydinasioihin. 

Saat nyt yhden työnohjauskerran hinnalla täyden valmennuspäivämme sisällön tiivistettynä. Katsot kussakin osiossa keskimäärin puolentunnin pituisia videoita, luet sivun tai muutaman pituisia tekstejä, mietit pohdintatehtäviä ja poimit mukaasi arkeen jäsentäviä työkaluja. Saat koko materiaalin kerralla käyttöösi, jotta voit käydä materiaalia läpi omaa tahtiasi, kun sinulle sopii. Tehtävät auttavat sinua peilaamaan teoriaa ja työkaluja ensin omiin kokemuksiisi ja kääntämään sitten valokeilan työkontekstiisi. Ja todennäköisesti viet jotakin mukanasi yksityiselämääsikin. Tiimien ja lähiesihenkilöiden kurssit sisältävät omaa tahtia käytävien osioiden yhteydessä myös tehtävät yhteisten keskustelujen alustukseksi.   

Toivomme, ettei yhdenkään äärettömän arvokasta työtään tekevän ammattilaisen tarvitsisi väsyä työssään tai vaihtaa työpaikkaa voidakseen jossain muualla paremmin. Ja, että mahdollisimman monella lapsella ja nuorella olisi ympärillään suurin piirtein tasapainossa pysyviä aikuisia tukemassa heidän kasvuaan kaiken tämän keskellä.

   


Sinulle, joka haluat sekä menestyä työssäsi että voida hyvin ja pitää vielä hyvää huolta rakkaistasikin


 


Työyhteisöille, jotka tekevät vaativaa vuorovaikutustyötä ja haluavat vahvistaa työhyvinvointinsa turvatekijöitä


 


Lähiesihenkilöille, joiden alaiset tekevät vaativaa työtä monenlaisten kuormitustekijöiden keskellä


Kommentteja kursseista

5 Tähtiluokitus

Valtavan laaja teoreettinen pohja, joka tekee sisällöstä erittäin validin ja myös kriittistä tarkastelua hyvin kestävän.

Johdon konsultti

Teoria ja käytännön kokemus on paketoitu johdonmukaiseksi ja toisiaan täydentäväksi holistiseksi paketiksi. Rakenne on johdonmukainen ja pedagogisesti toimiva – kurssin sisällöt rakentuvat aiemmin opitun tiedon päälle ja sisältävät myös sopivassa ...

Lue lisää

Teoria ja käytännön kokemus on paketoitu johdonmukaiseksi ja toisiaan täydentäväksi holistiseksi paketiksi. Rakenne on johdonmukainen ja pedagogisesti toimiva – kurssin sisällöt rakentuvat aiemmin opitun tiedon päälle ja sisältävät myös sopivassa suhteessa toistoa / uudelleen kertausta edellisistä aiheista. Kurssin osioista rakentuu johdonmukainen kokonaisuus, joka vedetään hienosti yhteen lopussa. Oppimisessa huomioitu hyvin oppimistyyleiltään visuaalinen ja auditiivinen oppija.

Lue vähemmän
5 Tähtiluokitus

Laadukas koulutus

Toimittaja, yksikön johtaja

Erittäin laadukas ja käytännönläheinen koulutus.

Erittäin laadukas ja käytännönläheinen koulutus.

Lue vähemmän
5 Tähtiluokitus

Hyvä paketti

Päiväkodin johtaja

Haluan tämän jatkossa kaikille uusillekin työntekijöille.

Haluan tämän jatkossa kaikille uusillekin työntekijöille.

Lue vähemmän
 • Tervetuloa!

 • Haastavat tilanteet

 • Stressi työyhteisössä

 • Ammatilliset tunnetaidot

 • Vuorovaikutuskulttuuri

Saat vastauksia mm. kysymyksiin kuten:

 • Mitkä yhteiset tekijät näkyvät menestyvien organisaatioiden toimintakulttuureissa ja kannattaa keskustella yhdessä läpi jokaisella työpaikalla?  
 • Mitkä ovat sinun hyvinvointisi turvatekijöitä, joita pystyt vahvistamaan? 
 • Mitä sinä viet mukanasi jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen, vaikka toisin luulet?
 • Miten nykytiede auttaa ymmärtämään negatiivisen stressin pohjimmaista syytä, seurauksia ja suojaavia tekijöitä? Mistä on esim. kyse, kun pelkkä epäkunnioittava puhe pudotti tutkimuksessa koehenkilöiden kognitiivista kapasiteettia 30-60%?   
 • Millaisia ovat pitkäkestoisen kuormituksen ja epäluottamuksen hälytysmerkit työyhteisössä ja korjaamisen askeleet? Samat pätevät koululuokissa,  lähisuhteissa ja perheessä. 
 • Miksi tunnetason kohtaaminen ja vuorovaikutustyö kuormittaa kokeneitakin ammattilaisia? Miten  lataat akkujasi? Miten käytännössä säätelet omia tunteitasi ja myötäsäätelet toisten? 
 • Miten psykologinen turvallisuuden tunne rakentuu lyhyissäkin kohtaamisissa? 
 • Millainen keskustelun malliprosessi toimii kaikenlaisissa tuki- ja ohjauskeskusteluissa ja auttaa kirkastamaan oikeat asiat ja askelmerkit eteenpäin? – Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta!  
 • Miksi muutokset takkuavat – tyypilliset esteet ja seurattavat ennusmerkit? Miten muutoksen tekemisen vaiheet (ja tunteet) etenevät ja miten niitä tuet? 
 • Puuttuminen, rajaaminen, sekä konfliktien kehittymisen vaiheet ja miten niitä käsitelet niin, että pinnan alle ei jäisi jännitteitä?

Kurssien rakenne

Yksilökurssissa saat yhden työnohjaustunnin hinnalla kahden koulutuspäivämme sisällön tiivistettynä. Osioissa on sekä keskimäärin 30 minuutin pituisia videoluentoja että luettavaa ja pohdintatehtäviä.  Yksilökurssilaisilta näyttää menevän noin 8 tuntia materiaalin läpi käymiseen, lähiesihenkilöiden sekä kasvatus- ja opetusalan materiaaliin noin 10. Pohdintatehtäviin kuluva aika on yksilöllistä. 

Saat yllä olevista videoista käsitystä videoluentojemme tyylistä sekä havainnollistavista systeemisistä työkaluistamme. Pohdintatehtävät tukevat sisältöjen peilaamista omiin kokemuksiisi ja työhösi.Kurssit on suunniteltu sekä vahvistamaan omia ammatillisia tunnetaitojasi ja resilienssiäsi että antamaan ideoita sisältöjen soveltamiseen omassa työssäsi – onpa työtäsi sitten ohjata, sparrata, palvella, hoitaa, kuntouttaa, kasvattaa, opettaa tai johtaa toisia. Kurssi vahvistaa myös systeemistä ajatteluasi ja taitoasi kirkastaa kulloinenkin vaalittava/vahvistettava/korjattava "kodinkone", sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta. Samat asiat pätevät kotona, koulussa ja töissä.

Työyhteisön/tiimin kursseissa on ydinmateriaalin lisäksi ryhmätehtäviä sisäiseen yhdessä kehittämiseen omalla porukalla tai ulkoisen fasilitaattorin tuella. Olemme hinnoitelleet työyhteisökurssinkin hyvin edulliseksi ja tarjoamme joka 10. sisäänpääsyn ilmaiseksi, koska emme suosittele asettamaan henkilöstöä eriarvoiseen asemaan tarjoamalla kurssin vain joillekin. Työyhteisöt hyötyvät eniten siitä, että jokainen työntekijä ja lähiesihenkilö saa itselleen saman päivitetyn tietopohjan (työ)hyvinvoinnin turvatekijöistä ja siitä, miten ihmisen mieli yleensä toimii. Vain siten vahvistatte yhteistä kieltä ja arvopohjaisia menestystekijöitänne, työhyvinvointia ja psykologista turvallisuuden tunnetta tukevaa vuorovaikutuskulttuuria, sekä yhdessä kehittämisen taitojanne. Silloin jokainen saa yhtäläisen mahdollisuuden vahvistaa itsetuntemustaan ja itsen ohjaamisen taitojaan, tilannetajuaan sekä oman hyvinvointinsa turvatekijöitä. Silloin jokaiselle myös syntyy yhtäläinen vastuu siitä mitä itse tuo tiimin / työyhteisön työkulttuuriin. Meillä on tapana kysyä valmennuspäivien lopuksi, että "nyt kun teillä kaikilla on tämä tieto, miten aiotte sitä hyödyntää?" 

Lähiesihenkilöiden kursseilla haluamme osaltamme tukea esihenkilöiden omaa jaksamista, josta mielestämme puhutaan liian vähän. Kurssi sisältää saman sisällön kuin työyhteisökurssikin sekä lähiesihenkilötyöhön liittyvää lisämateriaalia ja työkaluja. Kurssi tukee ja antaa konkreettisia työkaluja ilmapiirin johtamiseen, haastavien vuorovaikutustilanteiden hoitamiseen, sekä terveen ja tuottavan vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen ja johtamiseen. Hyvä vuorovaikutuskulttuuri kun on tietoisesti yhdessä rakennettava ja sitä on joka päivä johdettava porukan keskeltä. Huono syntyy yleensä vähän vahingossa, pikkuhiljaa. 


Suosituksemme työyhteisöille

Parhaimmillaan koulutus- ja TYHY-päivistä tarttuu mukaan paljon tärkeää tietoa ja voimavaroja. Keskittyminen kuitenkin ajoittain katkeilee meillä kaikilla eikä luento pysähdy juuri silloin, kun itse haluaisi reflektoida sen nostattamia ajatuksia. Olemme siksi rakentaneet nämä verkkokurssit niin, että niissä yhdistyy sekä teemoihin perehtyminen omaa tahtia itselle sopivana ajankohtana että ajatusten jakaminen kollegojen kanssa ja työn ja työyhteisön yhdessä kehittäminen.   

Suosittelemme työyhteisöjen prosessin alkuun tavoitteisiinne kohdennettua puolenpäivän kick off - tilaisuutta. Sen jälkeen itsenäisesti tehtävä verkkokurssi kannattaa aikatauluttaa tarpeidenne ja ajankäyttömahdollisuuksienne mukaisiin osiin. Onko kaikilla mahdollisuus käyttää 60-90 minuuttia viikossa vai kuukaudessa yhden osion itseopiskeluun ja toinen 60-90 minuuttia teemojen käsittelyyn porukalla? 

Prosessi kannattaa mielellään linkittää mahdolliseen muuhun kehittämiseenne työpaikalla. Jos vaikka olette muuttamassa jotakin toimintatapaanne, verkkokurssimme antaa loistavan tuen muutoksen läpielämiseen ja siitä oppimiseen. 

Kannustamme aktivoimaan omat joukot sisäiseen kehittämiseen ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen myös kierrättämällä fasilitaattorin, kirjurin ja kellokallen rooleja ryhmän sisällä. Halutessanne meiltä on toki mahdollista tilata myös fasilitaattori/coach/(kriisi)työnohjaaja tueksenne. Prosessin lopuksi suosittelemme yhteenvetotilaisuuden järjestämistä vaikkapa TYHY-päivän yhteydessä. Myöhemmin yksilöverkkokurssimme toimii osana uusien työntekijöiden perehdytystä!  


Muistathan myös

Tarjoamme edelleen myös motivoivia luentoja, yksilö- ja ryhmätyönohjauksia, kriisikonsultaatiota ja sovittelua, työyhteisövalmennuksia, lyhytpsykoterapiaa ja avainhenkilöiden MindGuard – sparrausta sekä kokemuksellisia työpajoja. 

EASEL TRAINING - MUIHIN PALVELUIHIN TÄSTÄ 
Kaikki hinnat ovat per osallistuja ja sisältävät ALV 24%. Isommissa tilauksissa joka kymmenes (10) osallistuja kuluitta. Ryhmätilaukset info@easeltraining.fi 


Halutessasi voit syventää verkkokurssien teemoja kokemuksellisissa työpajoissa tai EASEL® - menetelmäkoulutuksissa. Niissä levolliset ryhmäkeskustelut ja ainutlaatuiset vuorovaikutusharjoitukset Savikon hevosten ja lampaiden kanssa tarjoavat ohjattuja kokemuksia teorian jalkauttamisesta käytäntöön ja omaan työhösi. Järjestämme työpajoja ja menetelmäkoulutuksia sekä kaikille avoimina että tilauksesta Savikossa tai omissa tiloissanne. Lisää tietoa löydät EASEL Trainingin kotisivuilta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä. Varaa ilmainen konsultaatio tästä: Calendly - Mari Louhi-Norppa 


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen. Varaa ilmainen konsultaatio tästä:  Calendly - Linda Mustonen 


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.

Verkkokurssien tiedustelut

anna@easeltraining.fi

ilkka@easeltraining.fi

Huom!  Volkkarin verkkokurssit on tarkoitettu vahvistamaan resilienssiä, lisäämään hyvinvointia, ennaltaehkäisemään uupumista ja auttamaan sellaisten haasteiden ratkomisessa yhdessä työyhteisönä, joihin itse voitte vaikuttaa. Olethan yhteydessä meihin tai muihin ammattilaisiin, työterveyshuoltoosi, terveyskeskukseen tai johonkin muuhun auttamistahoon alueellasi tai verkossa, jos kaipaat henkilökohtaista konsultaatiota, kriisityönohjausta, tai olet huolissasi omasta tai läheisesi voinnista.