Tervetuloa Volkkariin, ET:n virtuaaliseen olkkariin!

Tämän päivän työelämässä ja erityisesti vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien ammattilaisten työyhteisöissä tehdään nyt töitä monenlaisten pitkään jatkuneiden kuormitustekijöiden keskellä. Tärkeimmät työssä jaksamisen, viihtymisen ja ihmissuhdetyön vaikuttavuuden turvatekijät ovat tutkitusti jokaisen omat ammatilliset tunnetaidot sekä työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ja psykologinen turvallisuuden tunne. Niitä myös voidaan vahvistaa, vaikka moneen muuhun asiaan ei juuri nyt työpaikalla pystyttäisikään vaikuttamaan. 

Saat nyt yli 15 vuoden EASEL® – menetelmäkoulutusten, työyhteisö- ja esimiesvalmennusten, työnohjausten ja psykoterapiatyön kiteyttämät ydinasiat ja perustyökalumme helposti ja edullisesti yhden työnohjaustunnin hinnalla omaa tahtia opiskeltavilta verkkokursseiltamme.  

Toivomme, ettei yhdenkään äärettömän arvokasta työtään tekevän ammattilaisen tarvitsisi väsyä työssään tai vaihtaa työpaikkaa voidakseen jossakin muualla paremmin.


Sinulle, joka haluat sekä menestyä työssäsi että voida hyvin ja pitää vielä hyvää huolta rakkaistasikin


 


Työyhteisöille, jotka tekevät vaativaa vuorovaikutustyötä ja haluavat vahvistaa työhyvinvointinsa turvatekijöitä


 


Lähiesihenkilöille, joiden alaiset tekevät vaativaa työtä monenlaisten kuormitustekijöiden keskellä


Kommentteja kursseista

5 Tähtiluokitus

Valtavan laaja teoreettinen pohja, joka tekee sisällöstä erittäin validin ja myös kriittistä tarkastelua hyvin kestävän.

Johdon konsultti

Teoria ja käytännön kokemus on paketoitu johdonmukaiseksi ja toisiaan täydentäväksi holistiseksi paketiksi. Rakenne on johdonmukainen ja pedagogisesti toimiva – kurssin sisällöt rakentuvat aiemmin opitun tiedon päälle ja sisältävät myös sopivassa ...

Lue lisää

Teoria ja käytännön kokemus on paketoitu johdonmukaiseksi ja toisiaan täydentäväksi holistiseksi paketiksi. Rakenne on johdonmukainen ja pedagogisesti toimiva – kurssin sisällöt rakentuvat aiemmin opitun tiedon päälle ja sisältävät myös sopivassa suhteessa toistoa / uudelleen kertausta edellisistä aiheista. Kurssin osioista rakentuu johdonmukainen kokonaisuus, joka vedetään hienosti yhteen lopussa. Oppimisessa huomioitu hyvin oppimistyyleiltään visuaalinen ja auditiivinen oppija.

Lue vähemmän
5 Tähtiluokitus

Laadukas koulutus

Toimittaja, yksikön johtaja

Erittäin laadukas ja käytännönläheinen koulutus.

Erittäin laadukas ja käytännönläheinen koulutus.

Lue vähemmän
5 Tähtiluokitus

Hyvä paketti

Päiväkodin johtaja

Haluan tämän jatkossa kaikille uusillekin työntekijöille.

Haluan tämän jatkossa kaikille uusillekin työntekijöille.

Lue vähemmän

Tervetuloa!

Stressi työyhteisössä

Ammatilliset tunnetaidot

Vuorovaikutuskulttuuri

Saat vastauksia mm. kysymyksiin kuten:

  • Mitkä yhteiset tekijät näkyvät menestyvien organisaatioiden toimintakulttuureissa ja kannattaa keskustella yhdessä läpi jokaisella työpaikalla?  
  • Mitkä ovat sinun hyvinvointisi turvatekijöitä, joita pystyt vahvistamaan? 
  • Mitä sinä viet mukanasi jokaiseen vuorovaikutustilanteeseen, vaikka toisin luulet?
  • Miten nykytiede auttaa ymmärtämään negatiivisen stressin pohjimmaista syytä, seurauksia ja suojaavia tekijöitä? Mistä on esim. kyse, kun pelkkä epäkunnioittava puhe pudotti tutkimuksessa koehenkilöiden kognitiivista kapasiteettia 30-60%?   
  • Millaisia ovat pitkäkestoisen kuormituksen ja epäluottamuksen hälytysmerkit työyhteisössä ja korjaamisen askeleet? 
  • Miksi tunnetason kohtaaminen ja vuorovaikutustyö kuormittaa kokeneitakin ammattilaisia? Miten pääset tunnekuormasta irti? Miten käytännössä säädellään omia tunteita ja myötäsäädellään toisten? 
  • Miten psykologinen turvallisuuden tunne rakentuu lyhyissäkin kohtaamisissa? 
  • Millainen keskustelun malliprosessi toimii kaikenlaisissa tuki- ja ohjauskeskusteluissa ja auttaa kirkastamaan oikeat asiat ja askelmerkit eteenpäin? – Jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta!  
  • Miksi muutokset takkuavat – tyypilliset esteet ja seurattavat ennusmerkit? Miten muutoksen tekemisen vaiheet (ja tunteet) etenevät ja miten niitä tuetaan? 
  • Puuttuminen, rajaaminen, sekä konfliktien kehittymisen vaiheet ja miten niitä käsitellään niin, että pinnan alle ei jäisi jännitteitä?


Kurssien rakenne

Saat yhden työnohjaustunnin hinnalla täyden koulutuspäivän edestä keskimäärin 30 minuutin pituisia videoluentoja, syventäviä lukupaketteja, systeemisiä psykoedukatiivisia työkaluja,  ja tutkimustietoa jalkautettuna arjen tilanteisiin. Lisäksi osiot sisältävät pohdintatehtäviä tukemaan sisältöjen peilaamista omiin kokemuksiisi ja työhösi. Kurssit on suunniteltu vahvistamaan omia ammatillisia tunnetaitojasi ja resilienssiäsi sekä antamaan ideoita sisältöjen soveltamiseen omassa työssäsi – onpa työtäsi sitten ohjata, sparrata, palvella, hoitaa, kuntouttaa, kasvattaa, opettaa tai johtaa toisia. 

Työyhteisön/tiimin kursseissa on lisäksi 15 vuoden aikana lukemattomissa työyhteisöjen valmennuksissamme Suomessa ja ulkomailla testattuja ryhmätyötehtäviä vahvistamaan yhteistä kieltä, työhyvinvointia ja psykologista turvallisuuden tunnetta tukevaa vuorovaikutuskulttuuria sekä yhdessä kehittämisen taitoja. Lähiesihenkilöiden kursseilla haluamme osaltamme tukea esihenkilöiden omaa jaksamista, josta mielestämme puhutaan liian vähän, sekä antaa työkaluja haastavien tilanteiden ja vuorovaikutuskulttuurin johtamisen tueksi. 


Suosituksemme työyhteisöille

Parhaimmillaan koulutus- ja TYHY-päivistä tarttuu mukaan paljon tärkeää tietoa ja voimavaroja. Kuunnellessa keskittyminen kuitenkin ajoittain katkeilee meillä kaikilla eikä luento pysähdy juuri silloin, kun itse haluaisi reflektoida sen nostattamia ajatuksia itsen, työn ja työyhteisön näkökulmista. Olemme siksi rakentaneet nämä verkkokurssit niin, että niissä yhdistyy sekä teemoihin perehtyminen omaa tahtia itselle sopivana ajankohtana että ajatusten jakaminen kollegojen kanssa ja työn ja työyhteisön yhdessä kehittäminen.   

Suosittelemme alkuun tavoitteisiinne kohdennettua puolenpäivän kick off - tilaisuutta. Sen jälkeen itsenäisesti tehtävä verkkokurssi kannattaa aikatauluttaa 6-12 kuukauden ajalle ja käsitellä osioihin sisältyviä ryhmätehtäviä yhdessä esim. kerran kuukaudessa. Prosessi kannattaa linkittää mahdolliseen muuhun kehittämiseenne työpaikalla. 

Kannustamme aktivoimaan omat joukot sisäiseen kehittämiseen ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen myös kierrättämällä fasilitaattorin, kirjurin ja kellokallen rooleja ryhmän sisällä. Halutessanne meiltä on toki mahdollista tilata myös fasilitaattori/coach/(kriisi)työnohjaaja tueksenne. Prosessin lopuksi suosittelemme yhteenvetotilaisuuden järjestämistä vaikkapa TYHY-päivän yhteydessä. Ja myöhemmin yksilöverkkokurssimme voivat toimia osana uusien työntekijöiden perehdytystä.   


Muistathan myös

Tarjoamme edelleen myös motivoivia luentoja, yksilö- ja ryhmätyönohjauksia, kriisikonsultaatiota ja sovittelua, työyhteisövalmennuksia, lyhytpsykoterapiaa ja avainhenkilöiden MindGuard – sparrausta sekä kokemuksellisia työpajoja. 

EASEL TRAINING - MUIHIN PALVELUIHIN TÄSTÄ 
Kaikki hinnat ovat per osallistuja ja sisältävät ALV 24%. Isommissa tilauksissa joka kymmenes (10) osallistuja kuluitta. Ryhmätilaukset info@easeltraining.fi 


Halutessasi voit syventää verkkokurssien teemoja kokemuksellisissa työpajoissa tai EASEL® - menetelmäkoulutuksissa. Niissä levolliset ryhmäkeskustelut ja ainutlaatuiset vuorovaikutusharjoitukset Savikon hevosten ja lampaiden kanssa tarjoavat ohjattuja kokemuksia teorian jalkauttamisesta käytäntöön ja omaan työhösi. Järjestämme työpajoja ja menetelmäkoulutuksia sekä kaikille avoimina että tilauksesta Savikossa tai omissa tiloissanne. Lisää tietoa löydät EASEL Trainingin kotisivuilta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä. Varaa ilmainen konsultaatio tästä: Calendly - Mari Louhi-Norppa 


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen. Varaa ilmainen konsultaatio tästä:  Calendly - Linda Mustonen 


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.

Verkkokurssien tiedustelut

anna@easeltraining.fi

ilkka@easeltraining.fi

Huom!  Volkkarin verkkokurssit on tarkoitettu vahvistamaan resilienssiä, lisäämään hyvinvointia, ennaltaehkäisemään uupumista ja auttamaan sellaisten haasteiden ratkomisessa yhdessä työyhteisönä, joihin itse voitte vaikuttaa. Olethan yhteydessä meihin tai muihin ammattilaisiin, työterveyshuoltoosi, terveyskeskukseen tai johonkin muuhun auttamistahoon alueellasi tai verkossa, jos kaipaat henkilökohtaista konsultaatiota, kriisityönohjausta, tai olet huolissasi omasta tai läheisesi voinnista.