Työhyvinvoinnin turvatekijöitä työyhteisöille

Ammattilaisten työssä jaksamisen ja laadukkaan ihmissuhdetyön tekemisen edellytysten turvaaminen työyhteisöissä tässä maailmanajassa, monenlaisten kuormitustekijöiden keskellä, puhuttaa nyt paljon. Ajattelemme, että nyt on erityisen tärkeää pysähtyä hetkeksi miettimään mikä omassa ja tiimin työssä on oleellista, jotta priorisoiminen helpottuu. Ja mikä kaikki on hyvin, toimii, mitä halutaan vaalia, muuttaa, parantaa jne.  Heti seuraavana jokaisen omat ammatilliset tunnetaidot ja työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ovat tutkitusti tärkeimmät työhyvinvoinnin ja ihmissuhdetyön laadun ja vaikuttavuuden turvatekijät. Ne ovat onneksi myös asioita, joihin työyhteisössä voidaan aina vaikuttaa, vaikka moniin tämän päivän työpaikkojen kuormitustekijöihin ei juuri nyt voitaisikaan. Siksi me keskitymme niihin.

Olemme koonneet tähän kurssiin yli 15 vuoden ammatillista vahvistumista ja työhyvinvointia tukevien työnohjausten, työyhteisövalmennusten, EASEL – menetelmäkoulutusten  ja tukipalvelujen kiteyttämät ydinasiat vahvistamaan sekä sinun että työyhteisönne hyvinvoinnin turvatekijöitä ja työnne laadukkaan tekemisen edellytyksiä. 

Saatte kukin yhden työnohjaustunnin hinnalla pitkän valmennuspäivän edestä materiaalia. Teemoja avataan keskimäärin 30 minuutin videoluennoilla arjen ja vaativan vuorovaikutustyön tyypillisten ilmiöiden näkökulmista. Teemoja syvennetään lyhyillä lukupaketeilla sekä konkreettisten pohdintatehtävien ja työyhteisönne yhteisiin keskustelutilaisuuksiin suunniteltujen kehittämistehtävien kautta. Samalla saatte työkalupakkiinne mm. sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja näyttöön perustuvan EASELin keskeisimpiä psykoedukatiivisia työkaluja. Ja todennäköisesti otatte kurssista jotakin mukaan yksityiselämäänkin. Kurssin laskennallinen kokonaiskesto on noin 10 tuntia itsenäistä työskentelyä omaan tahtiin itselle sopivina aikoina. Lisäksi työyhteisötehtäviä on tarkoitus käsitellä yhdessä. 

Verkkovalmennusmateriaalit työyhteisöille ja lähiesihenkilöille on kehitetty sekä jokaisen omien ammatillisten tunnetaitojen itsenäiseen vahvistamiseen että työyhteisöjen sisäisen kehittämisen välineeksi. Suosittelemme alkuun tavoitteisiinne kohdennettua puolenpäivän kick off – tilaisuutta. Halutessanne voitte tilata siihen valmentajamme paikalle tai Teams-yhteydellä. Sen jälkeen itsenäisesti tehtävä verkkokurssi kannattaa aikatauluttaa osiin, joihin sisältyviä ryhmätehtäviä käsittelette pienryhmissä, työpajoissa tai vaikkapa työnohjaustapaamisten teemoina. Kannustamme aktivoimaan välitehtävillä omat joukot sisäiseen kehittämiseen ja vuorovaikutuskulttuurin vahvistamiseen kierrättämällä rooleja ryhmien sisällä. Tarvittaessa meiltä on myös mahdollista tilata ryhmäkeskusteluihinkin fasilitaattori. Prosessin lopuksi suosittelemme yhteenvetotilaisuuden järjestämistä, joko omin voimin tai valmentajamme kanssa. Myöhemmin uusille työntekijöille voitte ottaa yksilökurssin osaksi perehdytystä, jotta heillä on sen jälkeen sama tieto ja työkalut.

Toivomme kurssin sparraavan teitä sisällyttämään sellaiset elementit omaan vuorovaikutuskulttuuriinne, jotka tutkitusti vahvistavat työhyvinvointia, tiimityötä ja vaativan vuorovaikutustyön tekemisen edellytyksiä.

Kurssin teemoja ovat mm:

 • Johdanto teemoihin sekä kirjallisuusluettelo ja muutama keskeisin psykoedukatiivinen työkalu tulostettavaksesi 
 • Miksi vaativa vuorovaikutustyö kuormittaa kokenuttakin ammattilaista
 • Mitä ”tunnetaidot” tarkoittavat käytännön taitoina omassa työkontekstissasi 
 • Turvallisuuden tunne ja negatiivinen stressi 
 • Hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja merkkejä ajautumisesta sivuraiteille
 • Hyvinvointi janana ja elämä maalauksena, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä 
 • Itsetuntemus – mitä kaikkea jokainen vie mukanaan vuorovaikutustilanteisiin? Työyhteisön arvotyöskentely
 • Oman hyvinvointisi henkilökohtaiset turvatekijät, joista et voi neuvotella
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Viestit tunteiden takana. Omat karttamerkit ja trikkerit sekä vähän ahdistuksen säätelystä
 • Ongelmanratkaisu ja haasteiden kohtaaminen, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • Hyvien tunne- ja yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi 
 • EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun malliprosessi omaan työhösi. Miten alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä, validoit ja normalisoit kokemuksia ja paikannat työskentelyn kohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta… Miten jäsentelet ja lisäät ymmärrystä, vahvistat systeemistä ajattelua, ja löydät seuraavan askelmerkin – mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi?
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tyypilliset tunteet ja onnistumisen ennusmerkit (tai esteet) 
 • Miten olla rakentavasti erimieltä sekä ristiriitojen muuttuminen konfliktiksi ja niihin reagoiminen
 • EASELin työkalujen esimerkkisovelluksia

Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös kokemuksellisiin työpajoihimme sekä hakemaan EASEL Ohjaaja - menetelmäkoulutukseen.

Osta kurssi itsellesi tästä

Jos haluat hinnastomme ryhmätilausta varten, jätäthän sähköpostiosoitteesi tähän, tai varaa keskusteluaika alla olevasta kalenterista.Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä.


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.