EASEL® Leader kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten lähiesihenkilöille

Sinulla on esihenkilönä äärettömän merkityksellinen rooli alaistesi työssä jaksamisen ja palvelujenne laadun turvaamisessa. Tässä maailmanajassa, monenlaisten kuormitustekijöiden keskellä, kokeneet ihmissuhdetyön ammattilaisetkin ovat kovilla.  Me haluamme tällä kurssilla sekä tukea omaa jaksamistasi että jakaa työkaluja alaistesi työhyvinvoinnin ja ilmapiirin johtamiseen. 

Jokaisen omat ammatilliset tunnetaidot ja työyhteisön psykologista turvallisuuden tunnetta tukeva vuorovaikutuskulttuuri ovat tutkitusti tärkeimmät työhyvinvoinnin ja ihmissuhdetyön laadun ja vaikuttavuuden turvatekijät. Niihin myös pystytään vaikuttamaan silloinkin, kun moneen muuhun asiaan ei pystytä. Siksi me keskitymme näillä Volkkarin verkkokursseilla niihin.

Hyvä vuorovaikutuskulttuuri on tietoisesti yhdessä rakennettava ja sinun on sitä johdettava yksilö- ja yhteisötasolla.  Kun stressitaso on pitkään koholla työssä (tai yksityiselämässä), on "aivoteknisesti" luonnollista, että toisten näkökulman sivuuttamiset, ajatusvirheet, väärinymmärrykset, tahattomat tölväisyt, yli- ja alireagoimiset jne. lisääntyvät.   Eräänkin pysäyttävän tutkimuksen mukaan pelkkä epäkunnioittava puhe heikentää kognitiivista kapasiteettia ja luovaa ongelmanratkaisukykyä jopa 30-60%, joten soppa on äkkiä valmis ellei ilmapiiriin kiinnitetä tietoisesti huomiota. Saat tällä kurssilla tietoa ja konkreettisia työkaluja ilmapiirin johtamisen tueksi.

Me haluamme tukea myös sinun omaa jaksamistasi. Toimit arjessasi ainakin tukijana, esimerkkinä, mahdollistajana, ohjaajana, valmentajana, mentorina, motivoijana, sitouttajana, rajaajana, velvoittajana ja vastuuttajana. Siinä on yhdelle ihmiselle monta hattua, joiden välillä on osattava sujuvasti liikkua, välillä saman keskustelunkin aikana. Ja samaan aikaan sinulla on todennäköisesti täyden työpäivän edestä muitakin asioita hoidettavanasi. 

Olemme koonneet tähän kurssiin yli 15 vuoden (kriisi)työnohjausten, esihenkilö- ja työyhteisövalmennusten, EASEL – menetelmäkoulutusten  ja työelämän lyhytpsykoterapiapalvelujen kiteyttämät keskeiset ydinasiat sekä sinun että työyhteisönne hyvinvoinnin turvatekijöiden vahvistamiseksi.  

Saat noin 10 tuntia tutkimustietoa ja konkreettisia työkaluja omien tunne- ja kohtaamisen taitojesi päivittämiseen,  lähiesimiestyöhösi, sekä arjen tilanteisiin linkitettyjä pohdintatehtäviä. Saat koko materiaalin kerralla ja teet kurssin omaa tahtiasi silloin kun sinulle sopii. Teemoja avataan 10-30 minuutin videoluennoilla ja syvennetään tukiteksteillä.  Voit tulostaa keskeisimmät työkalut ja hyödyntää niitä vaikkapa kehityskeskusteluissa. Otatpa ehkä kurssista jotakin mukaasi yksityiselämääsikin. Lisäksi näet kurssin osioissa ryhmätehtävät, jotka ovat työyhteisöjen kurssissa.  

Kurssin teemoja ovat mm:

 • Johdanto teemoihin, kurssin kokoava lukupaketti jatko-osien tueksi, tulostettavia työkaluja ja kirjallisuusviitteet
 • Miksi vaativa vuorovaikutustyö kuormittaa kokenutta ammattilaistakin
 • Sosioemotionaaliset taidot hierarkkisena prosessina 
 • Turvallisuuden tunne ja negatiivinen stressi 
 • Hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja merkkejä työyhteisön ajautumisesta sivuraiteille
 • Hyvinvointi janana ja elämä maalauksena, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä myös lasten ja nuorten kanssa
 • Oman hyvinvointisi henkilökohtaiset turvatekijät, joista et voi neuvotella.
 • Itsetuntemus – mitä kaikkea jokainen vie mukanaan vuorovaikutustilanteisiin? Työyhteisön arvotyöskentely. 
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja, nykytietoon perustuen, miten. Viestit tunteiden takana. Omat karttamerkit ja trikkerit sekä vähän ahdistuksen säätelystä
 • Ongelmanratkaisu ja haasteiden kohtaaminen, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaus haastavissa tilanteissa
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, tunteet ja muutoksen onnistumisen edellytykset ja tukeminen
 • Miten olla rakentavasti erimieltä sekä ristiriitojen muuttuminen konfliktiksi ja niihin reagoiminen
 • EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun malliprosessi omaan työhösi. Miten alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä, validoit ja normalisoit kokemuksia ja paikannat työskentelyn kohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta... Miten jäsentelet ja lisäät ymmärrystä, vahvistat systeemistä ajattelua, ja löydät seuraavan askelmerkin – mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi?


Saat tällä kurssilla myös saman sisällön kuin työyhteisön kurssissa on, jotta sinulla on sama tieto kuin alaisillasi, mikäli he tekevät työyhteisökurssin. Toivomme kurssin sparraavan sinua ja työyhteisöäsi sisällyttämään sellaiset elementit vuorovaikutuskulttuuriinne, jotka tutkitusti vahvistavat tiimityötä, laadukkaan ihmissuhdetyön tekemisen edellytyksiä ja työhyvinvointia. Kurssin teemat linkitetään myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arkeen.

Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita kokemuksellisiin työpajoihimme sekä EASEL Ohjaaja - menetelmäkoulutukseen.

Osta kurssi itsellesi tästä

Jos haluat hinnastomme ryhmätilausta varten, jätäthän sähköpostiosoitteesi tähän, tai varaa keskusteluaika alla olevasta kalenterista.

Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä.


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.