EASEL® - työkaluja työnohjaajille ja coacheille

Arjessa ja varsinkin tässä maailman ajassa työnohjaustapaamisissa eteen tuleviin tilanteisiin ei aina pysty varautumaan. Monien työnohjausasiakkaiden kuormitustaso on tällä hetkellä todella korkea ja ammattilainenkin on siinä rinnalla kovilla. Omaan jaksamiseensa pystyy kuitenkin vaikuttamaan vahvistamalla omia tunnetaitoja ja työkalupakkiaan.  Samalla tavalla jokaisen ohjattavan omat tunnetaidot ja työyhteisön hyvä vuorovaikutuskulttuuri ovat sellaisia työhyvinvoinnin ja työn laadun tutkittuja turvatekijöitä, joihin voidaan työnohjauksen avulla vaikuttaa, vaikka moneen muuhun asiaan ei juuri nyt pystyisikään.

Olemme koonneet tähän kurssiin yli 15 vuoden ammatillista vahvistumista ja työhyvinvointia tukevien työnohjausten, työyhteisövalmennusten, EASEL – menetelmäkoulutusten ja työelämän lyhytpsykoterapiapalvelujen kiteyttämät ydinasiat sinulle tukemaan äärettömän tärkeää työtäsi ja omia voimavarojasi kaiken turbulenssin keskellä. 

Saat yhden työnohjaustunnin hinnalla pitkän valmennuspäivän edestä sosiaalisen neurotieteen ja lähialojen tutkimustietoa ja EASELin keskeisimpiä psykoedukatiivisia työkaluja, joita voit hyödyntää halutessasi omassa työssäsi. Kuulet videoluennoilla esimerkkejä hyvän asiakaspalautteen saaneista tavoista sanoittaa psykoedukaatiota niiden avulla. Saat myös esimerkkejä pohdintatehtävistä yksilöohjattaville ja työyhteisöille, laajan  kirjallisuusluettelon ja tulostettavia työkaluja. Päivität samalla omia tunnetaitojasi turvaamaan jaksamistasi tulevina kuukausina, kun tästä kaikesta turbulenssista koitetaan työpaikoilla päästä eteenpäin. Ja otatpa kurssista ehkä jotakin mukaasi yksityiselämääsikin.

Tällä kurssilla kuhunkin teemaan johdattaa n. 15-30 minuutin pituinen videoluento, joilla katselet kutakin teemaa avaavia dioja (et meidän kasvojamme). Väleissä luet sivun tai muutaman syventäviä tekstejä ja kuhunkin osioon liittyy joitakin kysymyksiä pohdintojesi tueksi. Peilaat kuulemaasi ja lukemaasi ensin itseesi ja omiin kokemuksiisi ja käännät sitten ajatuksissasi saman työhösi ja asiakkaittesi maailmaan. Teemoja avataan käytännönläheisesti linkittämällä vankkaa tieteellistä teoriapohjaa ja tutkimustietoa arjen tyypillisiin ilmiöihin ja vaativaan vuorovaikutustyöhön. Pohdintatehtävien avulla sovellat oppimaasi omaan työhösi ja arkesi työnohjaajana tarjoaa sitten ehtymättömän virran harjoitusmahdollisuuksia. 

Toivomme, että tämä kurssi auttaa sinua tulevina kuukausina jaksamaan tehdä äärettömän arvokasta ja merkityksellistä työtäsi!

 

Kurssin teemoja ovat mm.:

 • Miksi vaativa vuorovaikutustyö kuormittaa kokenuttakin ammattilaista
 • Mitä ”tunnetaidot” tarkoittavat käytännön taitoina, miksi ne ovat keskeisiä sekä meille työnohjaajille että asiakkaillemme, ja miten niitä voi tietoisesti vahvistaa osana normaalia työnohjaustyöskentelyä. Tunnetaidot  määrittävät mm. TalenSmartin valtavan aineiston mukaan 58% ihmisten suorituskyvystä alasta ja tehtävästä riippumatta. Tunnetaitojen merkitys työelämässä psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle, resilienssille ja stressitasolle, vuorovaikutustyön ja johtamisen laadulle, konfliktien sovittelun onnistumiselle, asiakas-/potilastyytyväisyydelle jne. on laajasti jo tutkittu ja todistettu.  
 • Turvallisuuden tunne ydintarpeena ja sen yhteys negatiiviseen stressiin  
 • Hyvinvointi janana ja elämä maalauksena, alisuoriutumisen käsite työskentelyä ohjaavana arviointikriteerinä.  Omat hyvinvointisi turvatekijät.
 • Tunnetaitojen perusta itsetuntemus – mitä kaikkea jokainen vie mukanaan vuorovaikutustilanteisiin? 
 • Omien ja toisten ”tunteiden säätely” - mitä siinä oikeasti säädellään ja nykytietoon perustuen miten. Viestit tunteiden takana, triggerit ja tunteiden säätely perusresepti
 • Hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja psykologisen turvallisuuden tunteen rakennuspalikat ja  merkkejä työyhteisön ajautumisesta sivuraiteille
 • Hyvien tunne- ja yhteistyösuhteiden rakentamisen prosessi 
 • Ongelmanratkaisu ja haasteiden kohtaaminen, erotusdiagnostiikka ja ajattelun ohjaaminen haastavissa tilanteissa
 • EASELin tuki- ja kirkastuskeskustelun malliprosessi omaan työhösi. Miten alustat keskusteluja, ohjaat niiden etenemistä, validoit ja normalisoit kokemuksia ja paikannat työskentelyn kohteita, sillä jos TV on rikki, leivänpaahtimen korjaaminen ei auta… Miten jäsentelet ja lisäät ymmärrystä, vahvistat systeemistä ajattelua, ja löydät seuraavan askelmerkin – mitä pitää tapahtua, että jokin muu tulee mahdolliseksi?
 • Muutosprosessin vaiheet, ymmärrystä lisäävä aikajana, ulkoa tulevan muutospakon synnyttämät tunteet ja muutoskäyrät. Muutoksen tekemisen onnistumisen ennusmerkit (ja kääntäen esteet) 
 • Ristiriitojen käsittelystä työyhteisössä ja konfliktien kehitysvaiheet  
 • Esimerkkitehtäviä yksilöohjattaville ja työyhteisöille

Tämän kurssin suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita myös kokemuksellisiin työpajoihimme ja hakemaan EASEL Ohjaaja - koulutukseen. 

Tervetuloa mukaan!

Volkkari - tiimi

Mari Louhi

Olen FM, AmO (erityispeda ja SEL), psykoterapeutti, työnohjaaja ja EASEL:in kehittäjä. Toimitusjohtajana vastaan ET:ssä ohjelmiemme ja palvelujemme laadusta ja tuon omalta osaltani Volkkarin kursseihin yli 20 vuoden kokemukseni kirkastamaan ydinasiat. Teen keskimäärin kaksi päivää viikossa pari-, perhe- ja lyhytpsykoterapiaa. Lopun viikkoa pyrin ennalta ehkäisemään terapian tarvetta tekemällä työyhteisö- ja esihenkilövalmennuksia, sovittelu- ja kriisityönohjauksia, EASEL   - menetelmäkoulutuksia, sekä kehittämis- ja konsultointityötä.


Linda Mustonen

Olen kasvatustieteen maisteri sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen erityisopettaja. Työnohjaajana ET:ssä tarjoan opetusalan ammattilaisten, työyhteisöjen ja esimiesten voimauttavia, kokemuksellisia EASEL työnohjauksia ja EASEL Trainerina koulutan uusia EASEL Ohjaajia. Tuon yli 10 vuoden työkokemukseni opettamat tärkeimmät asiat Volkkarin verkkokursseihin erityisesti varhaiskasvattajille, perusopetuksen henkilöstölle ja heidän lähiesimiehilleen.


Anna Lehtiö

Olen sairaanhoitaja (AMK), ensihoitaja, EASEL Trainer ja ratsastuksen ohjaaja. Teen pari työvuoroa viikossa ensihoitajana ja muun ajan ET:ssä työnohjaaja- ja kouluttajatiimissä. Erityisiä omia kiinnostuksen kohteitani ovat avoimen dialogin ja turvallisuuden tunteen synnyttäminen lyhyissäkin kohtaamisissa sekä eläinavusteinen tunnetaitovalmennus. Huolehdin Savikon eläintyöparien koulutuksesta ja hyvinvoinnista, sekä kokemuksellisten työpajojen järjestämisestä yhdessä tallityöntekijän kanssa. Vastaan myös Volkkarin teknisestä toteutuksesta ja autan sinua mahdollisissa teknisissä pulmissa.


Aila Joensuu

Olen toiminut yli 10 vuotta psykologina perheneuvolassa ja koulupsykologina sekä tehnyt verkostoyhteistyötä ja konsultaatioita. Työnohjaan mm terveydenhuollon ammattihenkilöitä, päivähoidon ja koulun henkilökuntaa, lastensuojelun työntekijöitä sekä sijaisvanhempia. Olen perehtynyt erityisesti traumojen, kiintymyssuhteiden sekä lasten ja nuorten itsesäätelyn haasteiden tutkimiseen ja hoitoon. EASEL Trainerina koulutan myös uusia EASEL Ohjaajia. Tuon Volkkarin kursseihin konsultoivana psykologina kursseihin oman osaamiseni.